SÃ¥ skal syregrænserne findes …

Klubbens medlemmer får igen mulighed for at blive testet. Det foregår i samarbejde med AimHigh, og formålet er bl.a. at få fastlagt ens individuelle træningszoner og AT, også kaldet arbejdstærskel eller syregrænse. Det handler selvsagt om at ruste...