Frederiksberg Bane- & Landevejsklub har eksisteret siden 1982 og er således ikke blandt de ”go’e gamle” Københavnske klubber med rødder tilbage til det forrige århundrede. På trods af det har klubben nogle stærke traditioner – både for at markere sig i DCU’s pointstatistikker år efter år, men også for et godt sammenhold og en god organisation skabt af medlemmerne. FBL er rytternes klub!

Vi lægger i FBL stor vægt på, at skabe gode rammer om organiseret og struktureret cykeltræning, så klubbens medlemmer kan blive bedre til at cykle og vinde cykelløb. Derudover er der en række opgaver klubben skal løfte, som baserer sig 100% på medlemmernes indsats. Vi har fx afholdelsen af vores årlige cykelløb, deltagelse i eksterne løbsserier, udvalgsarbejde og andre aktiviteter, der tilsammen er med til at skabe klubben.

For at sikre disse aktiviteter fremover er det ved afstemning besluttet på generalforsamlingen 2014, at alle aktive medlemmer af klubben mindst én gang årligt skal yde en indsats ved en af klubbens aktiviteter. Det kan være at stå flagpost eller være kioskansvarlig til vores løb, at køre førerbil til en Heinocup-afdeling, eller noget helt tredje. Erfaringsmæssigt vil mange medlemmer desuden frivilligt hjælpe til ved flere forskellige arrangementer i løbet af året, hvilket gavner klubben enormt.

Arrangementerne vil være at finde på klubbens interne side (igroups) i god tid og det burde således være muligt for alle, at planlægge en dag i FBL-regi.

I klubbens vedtægter under §4 – ”Medlemskab” er følgende derfor tilføjet:

“Alle aktive medlemmer forpligtiger sig til én gang årligt at deltage som hjælper ved et af klubbens interne eller eksterne arrangementer (fx. Heino Cup). Det står det enkelte medlem frit for at finde en substitut (fx. familiemedlem) til en given opgave. Børn under 15 anbefales ligeledes at sende en substitut.”

Bestyrelsen.