FBL_Coach

Årets FBL’er i 2010 er vores ‘coach’, Bo Kamstrup, som ligesom sidste år blev kåret på baggrund af en afstemning blandt klubbens medlemmer. Begrundelsen er hans store arbejde for klubben og sin store indsats som træner for alle klubbens ryttere – uanset niveau. Bos overblik, planlægningsevne, gejst, formidling og seriøsitet havde også i 2010 kolossal betydning for klubbens medlemmer, de garvede såvel som de mange nye – og for klubbens harmoni og stemning. Bo er kort sagt en grundpille i FBL.