show_photoCAF0K1FV Ved vores sæsonafslutningsmiddag i sidste uge blev to af klubbens medlemmer kÃ¥ret for deres indsats i Ã¥rets løb. Den første pris, som blev uddelt pÃ¥ baggrund af en afstemning i klubben, tilfaldt ikke overraskende Bo Kamstrup. Begrundelsen for, at Bo blev valgt og kÃ¥ret som Ã…rets FBL’er, var den kolossale indsats, Bo har ydet i 2009 – særligt som træner.

Men også som primus motor i tøjudvalget har Bo’s indsats for klubben været uvurdelig. Klubbens nye tøj-design er i hvert fald ikke længere et stridspunkt internt i klubben, hvilket vi er mange, som er glade for.

I trænerrollen blev det undervejs i afstemningsforøbet fremhævet, at Bo er mere end et omdrejningspunkt i klubben. Han udviser stort engagement og evner med overskud show_photoCADDZX20at føre nye medlemmer ind i den strukturere trænings univers. Her pÃ¥ hjemmesiden  har han ogsÃ¥ været aktiv med at dele ud af gode rÃ¥d om træning i ‘Trænerns blog’. Og begge dele har været til meget stor gavn og glæde for de mange nye medlemmer, som klubben har fÃ¥et i Ã¥r. Men ogsÃ¥ klubbens mere garvede medlemmer værdsætter Bo højt som træner.

Og det var da også klubbens medlemmer, som i en intern afstemning valgte Bo som den, der har betydet mest for klubben i 2009. Her fik medlemmerne også mulighed for at begrunde deres valg. Og de (vi) var ikke i tvivl.

I afstemningen var han ‘oppe imod’ Løbsudvalget, som ligeledes har gjort et flot stykke arbejde for klubben – i forbindelse med FBL’s Ã¥bne cykelløb i Veksø – samt Lars Skovgaard Rasmussen, som, udover at være en god repræsentant for klubben ved bÃ¥de løb og træing, ofte er den, der overtager fra Bo, nÃ¥r denne er forhindret.